خانه / پارسیان / روزگار Arsia Rozegar

روزگار Arsia Rozegar

ارشیا روزگار
گرافیست
خالق کتاب مصور شاهنامه برای کودکان بنام زال و سیمرغ

Arsia Rozegar

graphic designer and creator of Shahnameh For Kids

arsiarozegar@gmail.com

Facebook

website

Check Also

عمری Masood Omari

مسعود عمری نوازنده طبلا Masood Omari Musician Tabla for Two Masood Omari is a tabla …

شیرافکن Ashkan Shirafkan

اشکان شیرافکن مشاوراملاک Ashkan Shirafkan Realtor 571-432-9995 info@company.com 8245 Boone Blvd # 650, Vienna, VA 22182 …