خانه / گوناگون / در باره زبان فارسىى

در باره زبان فارسىى

دانستنى هاى دلچسب و جالب در باره زبان فارسىى/ پارسى:

فردوسی
فردوسی

زبان فارسى در ٢٩ كشور جهان صحبت میشود كه در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایى و پیش از زبان آلمانى (از نگاه شمار كشور هاى فارسى صحبت شونده) ردیف بندى شده است.
به اساس فیصله ادیبان و زبان شناسان اروپایى در شهر برلین زبان فارسى زبان دوم كلاسیك جهان پس از زبان یونانى شناخته شده است كه همه ویژه گى هاى یك زبان كلاسیك را داراست. زبان هاى لاتین و سانسكریت در ردیف هاى سوم و چهارم إمده اند.
فارسى از نظر شمار و تنوع متل (ضرب المثل)، در میان سه زبان اول جهان جاى دارد.
دامنه و تنوع واژه هاى فارسى یكى از پر مایه ترین و بزرگترین زبان هاى جهان است . در كمتر زبانى فرهنگ لغاتى چون “دهخدا” در ١٨ جلد ویا فرهنگ “معین” در ٦ جلد دیده میشود.
زبان فارسى توانایى ساختن “٢٢٥” میلیون واژه را دارد كه در میان زبانهاى گیتى بى مانند است.
زبان فارسی سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب است
زبان فارسى یك سده از لاتین و دوازده سده از انگلیسى جلوتر است.
از ده تا برترین شاعران جهان پنج تن آن فارسى زبان هستند. فردوسى، مولانا، حافظ، خیام و سعدى.
شاهنامه فردوسى، مثنوى معنوى مولانا، ربعایات خیام، دیوان حافظ و بوستان و گلستان سعدى نه تنها در زمره شاهكارى هاى ادبى زبان فارسى و سرمایه فرهنگى جهانى بشمار میروند بل در زبان هاى مختلف جهان نیز برگردان شده اند.
گویته شاعر مشهور آلمانى، خود یكى از علاقمندان اشعار حافظ و زبان فارسى بوده است.
فارسى زبان دوم اسلام بعد از عربى است.
شاهنامه فردوسى در رده هفتم بهترین اشعار حماسى در دنیا رده بندى شده است.
همه سرود ملى پاكستان فارسى ست به سوا یك واژه.

منبع: کلوب

در همین رابطه

زبان فارسی در ویکیپدیا

پاسخ دهید