خانه / شغل و تخصصها / نایاک National Iranian American Council

نایاک National Iranian American Council

شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)

National Iranian American Council

202-386-6325
1411 K St. NW, Suite 250, Washington, DC 20005

ساختار مدیریت

نایاک برساخته از هیات مدیره ایست که شامل اشخاص برجسته و پرنفوذی از جامعه ایرانی-آمریکایی و آمریکایی سراسر ایالات متحده است. این اشخاص برای یک دوره ی سه ساله انتخاب شده تا تداوم و انعطاف پذیری را در این شورا جهت هدایت، نه نتها نایاک بلکه کل جامعه ایرانیان در آمریکا پدید آورند.هیات مدیره مجموعا مسئولیت های مهمی در نایاک دارد اما اعضای هیات مدیره نیز به صورت مجزا مسئولیت های خاصی دارند. برخی از این مسئولیت ها نیاز به کار فراوانی دارد بنابراین در صورت گسترش نایاک و جمعیت ایرانیان در آمریکا اعضای این شورا نیز گسترش خواهند یافت.NIAC_Persian

هیات مدیره و کسانی که به مقام ها یی مانند ریاست نایاک، ریاست هیات مدیره، خزانه داری و دبیری منسوب می شوند، متصدیان امور دارایی و مسئولین اداری هستند در حالیکه سایر اعضای هیات مدیره اعضای معمولی این هیاتند.
در سازمان های غیرانتفاعی و مدنی مانند نایاک، اعضای هیات مدیره و مشاور هرگز پولی دریافت نمی‌کنند. اعضای هیات مدیره و مشاوره در روند مدیریت، برنامه‌ریزی وتصمیم‌گیری نایاک شرکت خواهند داشت و نیز مسئول تشویق جامعه ی ایرانی-آمریکایی برای فعالیت مدنی بیشتر در آمریکا هستند.

برخی از مواردی که اعضای هیات مدیره مسئولیت آن را به عهده دارند عبارتند از حصول اطمینان از اینکه اهداف، روابط عمومی، پیشرفت، انتخابات نایاک، فعالیت ها، مقاصد و مقررات نایاک به درستی نگهداری و مراعات می شود، اینکه نایاک از هرگونه قانونی در ایالات متحده به درستی پیروی می کند، به تعهدات خود طبق قراردادهایی که دارد عمل نموده و سوابق مالی را به دقت نگهداری می کند. هر شخصی که به عضویت هیات مدیره و مشاوره انتخاب می شود باید مهارت انجام تمامی این مسئولیت ها را داشته باشد یا آنها را فرابگیرد.

Since its inception in 2002, NIAC has grown to become the largest Iranian-American grassroots organization in the country, with supporters in all 50 states.

NIAC is a household name on Capitol Hill and has emerged as a trusted source on US-Iran relations and the Iranian-American viewpoint.  NIAC is regularly quoted in premier media outlets as an authority on affairs related to the Iranian-American community, including US-Iran relations.  NIAC often teams up with groups like the New America Foundation and Amnesty International to discuss issues like the diplomatic relations between the United States and Iran, the deteriorating human rights situation inside Iran and the Iranian nuclear program.

website

Check Also

Iranian Graduate Students Foundation

صندوق فارغ التحصیلان ایرانی در دانشگاه مریلند در کالج پارک Iranian Graduate Students Foundation (IGSF) is …

جامعه ایرانیان در آمریکا Iranian American Civic Society

Iramerican Civic Society of Washington Iranian American (703) 442-8100 1701 Chain Bridge Rd, McLean, Virginia 22101 …