خانه / پارسیان / افخمی MAHNAZ AFKHAMI

افخمی MAHNAZ AFKHAMI

مهناز افخمی، مدیر عامل بنیاد مطالعات ایران و رئیس «سازمان بین المللی زنان برای آموزش و مشارکت،» قبل از انقلاب، به مقام دبیر کلی سازمان زنان ایران و وزیرمشاور در امور زنان رسید. او عضوهیئت ‌مشاوران و نیز هیئت مدیرة سازمانهای بین‌المللی گوناگون است ازجمله «دیده بانان حقوق بشر»، «جنبش جهانی برای توسعة دموکراسی»، «صندوق ‌بین‌المللی‌کمک ‌به‌زنان»، و «جامعة بین‌المللی حقوق بشر.»
از میان نوشته های او می توان به آثار زیر اشاره کرد: حقوق زن در ایران: 1357- 1346 (1993)؛ زنان در تبعید (1996)؛ در دل طوفان؛ زنان ایران بعد از انقلاب اسلامی (1994)؛ در طلب حقوقمان؛ آموزش حقوق زنان در جهان اسلامی (1996)؛ زنان مسلمان و مشارکت در عرصه های سیاسی (1997)؛ خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی (1999)؛ به سوی یک جامعة دلسوز (2001) و در جست و جوی حق انتخاب؛ آموزه های رهبری برای زنان (2003).

منبع: بنیاد مطالعات ایران

MAHNAZ AFKHAMI

Mahnaz Afkhami is a former Secretary General of the Women’s Organization of Iran and Minister of State for Women’s Affairs. She is Executive Director of the Foundation for Iranian Studies and serves on advisory boards for a number of national and international organizations. She has over three decades of experience working at the government and non-government levels to advance the rights of women, particularly in the Middle East.
She has authored and edited numerous publications, among them Muslim Women and the Politics of Participation (1997), Faith and Freedom: Women’s Human Rights in the Muslim World (1995), Women in Exile (1994), and Women and the Law in Iran (1993). Among the training manuals she has co-authored are Claiming Our Rights: A Manual for Women’s Human Rights Education in Muslim Societies (1996), Safe and Secure: Eliminating Violence Against Women and Girls in Muslim Societies (1998), and Leading to Choices: A Leadership Training Handbook for Women (2001).

Check Also

موثق Hooman Movassagh

هومن موثق استاد دانشگاه در ویرجینیا محل زندگی در چارلوتسویل Hooman Movassagh started teaching in …

نفیسی Azar Nafisi

آذر نفیسی نویسنده آذر نفیسی استاد مدعو بخش سیاست خارجی و نیز بنیان گذار و …