فلاح Shahin Fallh

شاهین فلاح

وکیل در امور مهاجرت و بین الملل

Shahin Fallah, Esq

ATTORNEY AT LAW

INTERNATONIAL MEDIATOR

INTERNATIONAL ARBITRATOR

8200 GREENSBORO DRIVE ,SUITE 900, MCLEAN VA 22102

Email: info@fallahlaw.com
Tel:  (703)677-4335

Fax:  (703)649-6488

website

Check Also

پیشه ور Shervin Pishevar

افشین پیشه ور وکیل و سرمایه گذار در شرکت هایپرلوپ Afshin (Shervin) Pishevar Attorney & …

برهانی SHERI HOIDRA

شری برهانی وکیل در امور مهاجرت٬ خانواده٬ جنائی٬ و حوادث SHERI B. HOIDRA, ESQ. Attorney …