احکامی Shahrokh Ahkami

Shahrokh Ahkami, M.D., F.A.C.O.G., F.A.C.S.

110 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055

Tel: (973) 471-9585
Fax: (973) 471-8534

website

سخنرانی شاهرخ احکامی در کانون دوستداران فرهنگ ایران

پاسخ دهید