خانه / گوناگون / شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ مردم ایرانزمین بوده است که با خواندن اشعار فردوسی و نقل حماسه های شاهنامه٬‌توانسه نقش تعیین کننده در حفظ زبان پارسی و عامل شور و هیجان در فرهنگ ایران باز ی نماید. این اشعار به سبکهای نقالی که در قهوه خانه مرسوم بوده و خواندن آن در محافل مردمان مرفه در مجالس دنبال می شده است.

shahnameh_2درهرصورت شاهنامه در بین همه افراد جامعه نفوذ داشته و خواندن آن در بین همگان مرسوم بوده است. از جائیکه شاهنامه دارای قسمتهای متنوع است٬ مردم آنرا بصورت سریالی تعقیب می نموده اند. در شاهنامه همانگونه که حماسه هست٬ عشق٬ وطن٬ دوستی٬ و جوانمردی نیز هست. برای همین توانسته بود در دل مردم جای بگیرد و الگوهای رفتاری در جامعه را تعریف نماید.

درهمین راستا٬ مردم فرهنگ دوست ایرانزمین٬ آموزه های فردوسی را با خود به وطن دوم آوره و در آمریکا نیز آنرا مطالعه می نمایند. خانم دکتر مهوش شاهق٬‌که بعنوان استاد و نویسنده فعالیت دارد از سال ۲۰۰۹ برنامه منظم شاهنامه خوانی را در منطقه واشنگتن باجرا در می آورد. گوشه ای از برنامه این هفته را که در مریلند برگزار شد را شما می بینید.

Check Also

کشاورز Hossein Keshavarz

Hossein Keshavarz music instructor 301-355-8279 Germantown Maryland