خانه / پارسیان / شاهق Mahvash Shahegh

شاهق Mahvash Shahegh

 خانم دکتر مهوش شاهق دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی است و بعنوان نویسنده ٬ معلم٬‌و مترجم نیز فعالیت می نماید.

خانم شاهق نویسنده کتابی است تحت عنوان«نوازنده سبز» که مجموعه مطالب و سخنان حکیمانه و شاعرانی که در فرهنگ ایرانزمین نقش داشته اند می باشد.

خانم شاهق که متولد و تحصیلکرده تهران می باشد ٬ بطور منظم برنامه های تفسیر و خواندن شاهنامه را در مریلند برگزار می نماید

Check Also

عمری Masood Omari

مسعود عمری نوازنده طبلا Masood Omari Musician Tabla for Two Masood Omari is a tabla …

شیرافکن Ashkan Shirafkan

اشکان شیرافکن مشاوراملاک Ashkan Shirafkan Realtor 571-432-9995 info@company.com 8245 Boone Blvd # 650, Vienna, VA 22182 …