خانه / شغل و تخصصها / خدمات به مشاغل Business Support / هفته نامه ایرانیان Iranians

هفته نامه ایرانیان Iranians

تقی مختار

مدیر و سردبیر هفته نامه ایرانیان

taghi_mokhtarTaghi Mokhtar

Iranians

Weekly publication

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023 , Ashburn, VA 20146
Tel: (703) 724 9680
Fax: (703) 724 9689

email: iranians@iraniansnewspaper.com

website

Check Also

نفیسی Azar Nafisi

آذر نفیسی نویسنده آذر نفیسی استاد مدعو بخش سیاست خارجی و نیز بنیان گذار و …

افخمی MAHNAZ AFKHAMI

مهناز افخمی، مدیر عامل بنیاد مطالعات ایران و رئیس «سازمان بین المللی زنان برای آموزش …