خانه / دیدنیها / منت ورنون

منت ورنون

منت ورنون

mount_vernon_41جائی است که جرج واشنگتن٬ اولین رئیس جمهور آمریکا٬ و خدمه او زندگی میکردند.  این مجموعه در ۱۵ مایلی قسمت جنوبی واشنگتن دی سی قراردارد. در مقابل ساختمان و محوطه این مجموعه ساختمانی و باغهای آن٬ رودخانه پتمک قرارد دارد.

بازدید کنندگان می توانند نه تنها ساختمان٬ موزه٬ و اماکن تاریخی آنجا را بازدید کنند٬ بلکه می توانند شاهد مردمانی باشند که به همان شیوه و لباسهای قدیمی در قالب مشاور٬ کارمندان٬ خدمتکاران٬ کارگران٬ و بردگان مشغول فعالیت هستند.  این خانه و ملحقات آن که شامل بخش کارگری٬ تولیدی٬ و امور جاری آندوران بوده٬ بطوری مدیریت می شده که بتواند بطور مستقل همه مایحتاج زندگی آنزمان را برای ساکنین آن فراهم سازند.

بازدید از مونت ورنون در تمام ایام سال برای عموم آزاد است

Welcome to Mount Vernon from Mount Vernon on Vimeo.

برای جزئیات بیشتر به وبسایت مونت ورنون مراجعه شود

نمایش ۳۶۰ درجه ای مجموعه مونت ورنون

3200 Mount Vernon Memorial Highway, Mount Vernon, Virginia 22121

Check Also

کنسرت بنیامین Benyamin in Washington

به همت ورلد اینترتینمنت٬ کنسرت بنیامین در واشنگتن دی سی برگزار می شود زمان: ۱۲ سپتامبر …

شهر و ساحل ویرجینیا بیچ

از بزرگترین و طولانی ترین ساحل ایالت ویرجینیا٬ شهر و ساحل ویرجینیا بیچ می باشد. …