خانه / درباره

درباره

مصطفي فحول

جهت تامین نیازاطلاعات و مطالب مهم و مفید محلی برای مردم فارس زبان٬ شبکه پارسیان در سال ۲۰۱۴  تاسیس گردید. این شبکه دیجیتالی تلاش دارد وسیله ای باشد تا رابطه ای دوسویه با مردم ایجاد نماید تا از توان موجود عزیزان هموطن در هرکجا که هستند بهره جسته و وب سایت را برای همگان مفید سازد.  در این وب سایت و صفحات اجتماعی آن٬ شما می توانید با انواع موضوعات اجتماعی٬ فرهنگی٬ و مشاغل وتخصصهای هموطنان آشنا شده و از آنها برای امور روز مره بهره برداری نمائید. ما برآنیم تا همه پارسیان را صرفنظر ازگرایشهای سیاسی و مذهبی دریک جا جمع نموده و جامعه خود را پویاتر بسازیم. پس بیائیم دست بدست هم داده و همدیگر را دراین مهم یاری سازیم.

موفق و سرافزاز باشید!

شبکه پارسیان

مصطفي فحول

پاسخ دهید