خانه / Tag Archives: ایران

Tag Archives: ایران

اتاق بازرگانی US-Iran Chamber of Commerce

اتاق بازرگانی آمریکا و ایران US-Iran Chamber of Commerce International Trade Center 1300 Pennsylvania Ave NW, Suite 700. Washington, DC info@USIRCC.org website Facebook The US-Iran Chamber of Commerce has been established to facilitate trade relations between businesses and industries in the United States and Islamic Republic of Iran. This Chamber was founded by …

Read More »

نقش حسین علاء در وقایع آذربایجان

به همت کانون دوستداران فرهنگ ایران٬ سخنرانی و نگاهی تاریخی به وقایع آذربایجان به شرح زیر برگزار می گردد موضوع: نقش حسین علاء در وقایع آذربایجان سخنران: محمد وثوقی زمان: دوشنبه ۲۴ آگوست

Read More »

دفتر حفاظت منافع ایران Interests Section of Iran

دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در سفارت پاکستان Interests Section of Iran in Pakistan embassy (202) 965-4990-4 (202) 965-4999 2209 Wisconsin Avenue, N.W., Washington, D.C. 20007 info@daftarwashington.com website

Read More »

بنیاد مطالعات ایران Foundation For Iranian Studies

بنیاد مطالعات ایران The Foundation For Iranian Studies 301-657-1990 4343 Montgomery Avenue, Suite 200, Bethesda, Maryland 20814 Email: FIS@fis-iran.org website The Foundation for Iranian Studies was established in 1981 as a non-profit educational and research institution to preserve, study, and transmit Iran’s cultural heritage; to study contemporary issues in Iranian …

Read More »