خانه / Tag Archives: ایرانیان

Tag Archives: ایرانیان

Iranian American Community Center

Iranian American Community Center 703-929-6556 website IACC was formed in 2010 with the vision of creating an Iranian American Community Center in the Washington DC Metropolitan Area.  The goal of the group is twofold – to help strengthen the local Iranian American community and to launch a community based capital …

Read More »

اعتصام پور Azar Etesamypour-King

آذر اعتصام پور روانشناس Azar Etesamypour-King Psychologist Azar Etesamypour-King, Ph.D. is an Associate Professor in Psychology at the Community College of Baltimore County, Maryland. Her education has included a Bachelor degree in Psychology with three majors: Experimental Psychology, Physiology of the Nervous System, and Ethology; a Master degree in Psychology, …

Read More »

مجد Nader Majd

نادر مجد موسس و مدیر مرکز موزیک کلاسیک Nader Majd founder of Center for Persian Classical Music (CPCM) 311 Maple Ave. Suite B, Vienna, VA 22180 Phone : (703)255-2166 Email: nmajd@cpcm.com website CPCM is managed and run by Nader Majd. Born in Iran in 1944, Nader is an Iranian musician and scholar. He …

Read More »

Iranian Community School

گروه فرهنگی و هنری ایرانیان مدرسه و کارگاه هنری Iranian Community School info@iraniancommunityschool.com 703-255-IRAN (4726) 311 Maple Avenue, Suite A, Vienna, VA 22180 Persian Cultural Center Inc. / Iranian Community School was founded in 1986. As a non-profit, non-political, educational entity we are dedicated to the language, culture, history, literature, music, …

Read More »

موثق Hooman Movassagh

هومن موثق استاد دانشگاه در ویرجینیا محل زندگی در چارلوتسویل Hooman Movassagh started teaching in 2002 and has taught various courses on international law, human rights and philosophy of law in Iran and the United Arab Emirates. He received his LL.B. in 1998, LL.M. (2000) and Ph.D. (2009) in international …

Read More »

نفیسی Azar Nafisi

آذر نفیسی نویسنده آذر نفیسی استاد مدعو بخش سیاست خارجی و نیز بنیان گذار و مدیر «برنامۀ گفت و گوی» مدرسۀ مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز آمریکاست و در ایران نیز استاد ادبیات انگلیسی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران و سپس دانشگاه علّامه طباطبائی بود. او پژوهشگر، نویسنده …

Read More »

افخمی MAHNAZ AFKHAMI

مهناز افخمی، مدیر عامل بنیاد مطالعات ایران و رئیس «سازمان بین المللی زنان برای آموزش و مشارکت،» قبل از انقلاب، به مقام دبیر کلی سازمان زنان ایران و وزیرمشاور در امور زنان رسید. او عضوهیئت ‌مشاوران و نیز هیئت مدیرة سازمانهای بین‌المللی گوناگون است ازجمله «دیده بانان حقوق بشر»، «جنبش …

Read More »

چمن رخ Parastoo Chamanrokh

دکتر پرستو چمن رخ متخصص بیولوژی Dr. Parastoo Chamanrokh has several years of experience in environmental microbiology such as Vibro cholera and H. pylori coccoid form detection, medical microbiology such as H. pylori diagnosis in stomach cancer, and biotechnology in food and oil industry. She earned her Bachelor and Master …

Read More »

کشفی Samsam Kashfi

صمصام کشفی صمصام کشفی در سال ۱۳۳۴ خورشیدی در استهبان ( يکی از شهرستان های استان فارس ) چشم به جهان گشود. نخستين شعرهایش را درپانزده ساله گی در مجله ی ديواری ی دبيرستان اميرکبير، در زادگاهش استهبان، منتشر کرد. در سال ۱۳۵۳ خورشیدی پس از راه يابی به دانشگاه …

Read More »