خانه / Tag Archives: مونت ورنون

Tag Archives: مونت ورنون

منت ورنون

منت ورنون جائی است که جرج واشنگتن٬ اولین رئیس جمهور آمریکا٬ و خدمه او زندگی میکردند.  این مجموعه در ۱۵ مایلی قسمت جنوبی واشنگتن دی سی قراردارد. در مقابل ساختمان و محوطه این مجموعه ساختمانی و باغهای آن٬ رودخانه پتمک قرارد دارد. بازدید کنندگان می توانند نه تنها ساختمان٬ موزه٬ …

Read More »