خانه / Tag Archives: چسپیک

Tag Archives: چسپیک

شهر وساحل اوشن سیتی

یکی از مشهورترین و پر تنوع ترین سواحل منطقه واشنگتن٬ شهر و ساحل اوشن سیتی است. از زیبائی های این مکان تفریحی می توان به ساحل شنی و چشم انداز خیرکننده آن اشاره کرد. ویژگیهای دیگر این شهر و ساحل در کنار زیبائیهای طبیعی آن عبارتند از:  مسیر پیاده روی در کنار …

Read More »

چشم انداز خلیج چسپیک

از دیدنیهای چسپیک٬ چشم انداز پارک ایالیتی در ناحیه محل تلاقی رودخانه پتمک و خلیج چسپیک است. این پارک و منطقه بر روی عموم باز و قابل استفاده تفریحی ماهیگیری٬ شنا٬ قایق سواری٬ و دیگر تفریحات آبی در ساحل زیبای آن می باشد. بدلیل موقعیت خشکی در کنار خلیج٬  این مکان …

Read More »

کانال چسپیک – اوهایو

یکی از دیدنیهای واشنگتن٬ بازدید از کانال چسپیک – اوهایو٬ رودخانه پتمک٬ پانورامای گریتفالس٬ و قدم زدن در طبیعت است که همگی در یک نقطه در بنام گریتفالس تاورن قرار دارد که بر روی عموم در طول سال باز می باشد. یکی از رویاهایی که در دوران قدیم در ذهن …

Read More »